Suara Cooperativa fa una aposta clara pel treball vinculat als Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Organització de les Nacions Unides (Agenda 2030). En el seu dia a dia, a través de l’activitat de serveis d’atenció a les persones, treballa amb la mirada posada en els objectius Fi de la pobresa, Salut i benestar, Educació de qualitat, Igualtat de gènere, Treball decent i creixement econòmic, Reducció de les desigualtats i Producció i consum responsables. Així es manté l’aposta de generar impactes positius en la comunitat on desenvolupa la seva activitat, amb una clara vocació de transformar l’entorn social, recollida a la missió de la Cooperativa.

Més enllà de l’activitat ordinària, Suara aposta per buscar impactes addicionals i complementàries. Aquest any 2019 està portant a terme la tercera edició dels Projectes de Transformació de l’Entorn per reinvertir socialment una part dels resultats econòmics de l’exercici anterior, posant el focus especialment en els objectius d’Igualtat de gènere i Salut i benestar.

L’any 2018, en la segona edició d’aquesta iniciativa extraordinària, els fons es van destinar a finançar set projectes que responguessin a l’objectiu Fam zero, amb una aportació de 5.000 € cadascun. Els projectes escollits responen a les categories ‘Suara amb els serveis’ (per reinvertir en iniciatives vinculades als propis projectes gestionats per la Cooperativa), ‘Suara a prop’ (invertint en idees del propi territori) i ‘Suara al món’ (apostant per la transformació amb caràcter internacional).

Els projectes impulsats el 2018 responien a iniciatives per garantir un acompanyament alimentari a majors de 18 anys després d’emancipar-se o a persones en situació de sensellarisme, aprofitar excedents d’aliments cuinats a les escoles, generació d’hàbits d’alimentació saludable, formar agricultors o ampliar una horta al Senegal, entre d’altres.