Abacus obté uns ingressos de 91 milions d’euros el 2018

El resultat de la cooperativa en l’exercici és de 526.800 euros

Abacus cooperativa preveu créixer un 14% en els propers tres exercicis, a partir del nou Pla Estratègic

Abacus cooperativa ha aprovat en l’Assemblea General, celebrada el 21 de maig, els resultats econòmics i el balanç social de l’any 2018. La cooperativa ha obtingut uns ingressos de 91,01 milions d’euros en l’exercici.

El resultat de la cooperativa, abans d’impostos, ha estat de 526.800 euros. El 2018, Abacus ha assolit la xifra de 36,52 milions d’euros de fons propis, el que suposa el 49,47% del total del passiu. El retorn cooperatiu per a socis i sòcies de consum ha estat de 5 milions d’euros el 2018. Al llarg d’aquest exercici, Abacus ha emès 3,81 milions de tiquets de compra. Pel que fa a les inversions, aquest exercici s’han superat els 2,3 milions d’euros, i que s’ha centrat principalment en la implementació aplicació de noves tecnologies en els processos de la cooperativa.

Al llarg de 2018, la cooperativa ha crescut en llibre infantil, papereria i joguina, i que suposa un 59% de les vendes d’Abacus, reforçant l’estratègia de la cooperativa d’apostar pel servei a les famílies. D’altra banda, les vendes realitzades a través del canal online de la cooperativa han crescut un 24,5% aquest 2018.

Abacus cooperativa ha generat l’any 2018 un valor social integrat de 146,68 milions d’euros, que és el resultat de la monetització de l’impacte social de l’activitat econòmica de la cooperativa. Abacus cooperativa ha incorporat des de fa tres anys la metodologia comptable GEAccounting que permet reflectir el valor social que aporta i que ha estat desenvolupada per José Luis Retolaza de la Universitat de Deusto.

El director general d’Abacus cooperativa, Miquel Àngel Oliva, ha volgut destacar que “som un referent de confiança i aquesta fortalesa es tradueix en un manteniment de les vendes en un moment en què el comerç, en general, viu una important transformació dels models de consum. Els resultats confirmen que la nostra aposta per un públic familiar és encertada”. Oliva ha assenyalat que “després de 50 anys, la cooperativa desplega el seu pla estratègic més ambiciós, orientat a assolir un creixement del 14% en el proper trienni”.

Abacus, que va celebrar el 50 aniversari l’any passat, ha rebut la Creu Sant Jordi i la Medalla d’Or al Mèrit Civil de l’Ajuntament de Barcelona.

Nou pla estratègic per impulsar el creixement de la cooperativa

Abacus cooperativa va aprofitar l’Assemblea General per presentar el nou Pla Estratègic de la cooperativa pels anys 2019 a 2021, on va destacar la decidida aposta per avançar ràpidament en la transformació digital d’Abacus.

En la presentació del nou Pla Estratègic, el director general d’Abacus ha posat molt d’èmfasi en centrar l’acció de la cooperativa en el salt tecnològic que ha de permetre millorar l’experiència dels clients i clientes, juntament amb l’aplicació dels nous usos dels espais de les botigues, i una major eficiència en la gestió dels processos. Miquel Àngel Oliva ha destacat, com a exemple, l’entrada en funcionament d’un sorter a la nau logística, que permet alt creixement de la velocitat de les operacions de classificació de productes i que és essencial per l’eficiència de l’e-commerce de la cooperativa.

Abacus preveu, a partir de l’aplicació del Pla Estratègic un creixement del 13,8%, fins a arribar a més de 100 milions d’euros, l’any 2021, així com doblar els resultats anuals respecte als actuals fins arribar al milió d’euros aquell any. Per implementar-lo s’han previst unes inversions de més de 8 milions d’euros al llarg d’aquest període.