ethsi_dret_colEthSI és el primer segell europeu de qualitat i gestió ètica i solidària dirigit al sector assegurador que garanteix la qualitat de la gestió que fan les companyies del sector basat en un comportament ètic, tant dins de l’organització, com en els productes que ofereixen i en les seves inversions.

El segell EthSI és un distintiu que, per a la certificació de productes, valora aspectes com la transparència en les clàusules i condicions generals i particulars del producte, la gestió d’aquestes, així com el foment de la sostenibilitat social a través de criteris de determinació del preu de l’assegurança. Aquest distintiu certifica a més que el producte fomenta la sostenibilitat ambiental i la transparència.

L’obtenció d’aquesta nova certificació per part de Previsora General, s’entén com un pas més en la consolidació d’accions vinculades a la política de Responsabilitat Social Corporativa de la mutualitat i és una mostra de garantia de la qualitat de la gestió de la companyia com a empresa certificada.

Previsora General va obtenir la certificació del segell Ethsi l’any 2013 i contínua treballant per a ser una alternativa a l’assegurança tradicional, posant l’economia al servei de les persones amb l’objectiu d’aconseguir una societat més amable i solidària, buscant noves solucions per a generar valor per als seus mutualistes.