PDE_2018-2020-01El Pla de desplaçaments d’empresa (PDE) és una estratègia global per optimitzar la mobilitat dels treballadors, afavorint l’ús de modes de transport alternatius al vehicle privat i racionalitzant l’ús del cotxe, tant en la mobilitat d’accés al lloc de treball com en missió.

Lavola ja va dissenyar la seva primera estratègia de mobilitat interna l’any 2007. Recentment s’ha revisat, actualitzat i tramitat aquest Pla de desplaçament d’empresa a l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de l’Àrea de Barcelona. Per aquest motiu ha obtingut el segell dels PDE que emet l’ATM, essent aquest segell el reconeixement a les empreses que han incorporat la mobilitat sostenible en el conjunt de l’organització.

Com en molts d’altres àmbits, Lavola implementa i promou la cosostenibilitat (la sostenibilitat compartida) també en relació a la mobilitat sostenible en el marc de les organitzacions. Així d’una banda, Lavola ha donat assistència tècnica i té experiència en l’elaboració de més de 30 Plans de Desplaçaments d’Empresa a organitzacions de tota mena, sumant en total més de 15.000 treballadors.

Lavola ajuda a les empreses a dissenyar l’estratègia de mobilitat i també en l’obtenció del segell dels PDE.