El passat 22 de març Clade va ser convidada per explicar l’experiència del càlcul del Valor Social Integrat (VSI) a la Universitat de La Laguna (Illes Canàries), en el context de la Jornada sobre “La medición del Valor Social para la Sostenibilidad de las Organizaciones”.

La jornada fou organitzada per la Càtedra Cajasiete de Economía Social y Cooperativa, de la Facultat d’Economia, Empresa i Turisme, de la qual n’és Director Cándido Román Cervantes.

La ponència de Clade es va centrar a l’entorn del procés de decisió per passar de les memòries d’RSC al càlcul de l’impacte social, d’acord amb l’experiència duta a terme per Abacus Cooperativa, Suara Cooperativa, Cooperativa Escola Sant Gervasi, Fundació Blanquerna i Lavola.

A la jornada hi van assistir importants empreses de l’arxipèlag canari que estan en procés de calcular el seu impacte social, amb la col·laboració de la Universitat de La Laguna.