CladeLab neix com un laboratori de promoció de projectes d’innovació que es desenvolupin des del marc de l’economia social. La voluntat és que CladeLab sigui una plataforma de promoció de projectes pioners i innovadors que requereixin d’algun tipus de suport, ja sigui de direcció-assessorament, financer o de col·laboració directe amb projectes empresarials del Grup Clade.

Per tant, l’objectiu del projecte és establir canals de transferència entre les idees i les solucions que ofereixen les darreres tecnologies i innovacions i els projectes empresarials del grup i de l’economia social, creant un ecosistema d’aprenentatge, innovació i emprenedoria orientat a l’economia social.

Aprofitant les oportunitats d’intraprenedoria que sorgeixen entre les empreses membres, CladeLab vol vincular aquestes sinèrgies per impulsar accions empresarials que tinguin la innovació com a motor. Es tracta d’explotar la virtut que les onze empreses de Clade representen sectors molt diversos però tots ells amb reptes de transformació i canvi en el seu futur més immediat, com l’educació, el model de venda retail que hem conegut fins avui i com canvien els hàbits de consum amb la compra i venda a través d’internet, consums culturals, com aplicar les noves tecnologies en la millora de la gestió de les empreses…, en definitiva, canvis que seran estructurals i que avui només intuïm.

Per això, CladeLab ha de ser una oportunitat de crear iniciatives empresarials que es dediquin a aspectes estratègics per al desenvolupament de les empreses de Clade i es puguin compartir amb altres agents.

Un mecanisme clau per impulsar iniciatives d’innovació i posar-les a l’abast tant de les empreses del grup com del conjunt de l’economia social.

CladeLab és un projecte que es desenvolupa en l’àmbit del programa d’Aracoop, promogut pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, amb el finançament del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.