Escola Sant Gervasi Cooperativa ha convocat avui la 5a edició dels Premis Manuel Arroyo de foment i suport de l’emprenedoria en l’àmbit de l’economia cooperativa.

En aquesta ocasió, els premis constaran del V Premi Manuel Arroyo per a emprenedors i emprenedores de l’economia cooperativa i del V Premi Manuel Arroyo per a exalumnes d’Escola Sant Gervasi. El primer pretén impulsar la creació de projectes empresarials de caire cooperatiu i, alhora, estimular i prestigiar els valors de l’emprenedoria, la cooperació i l’esperit innovador i transformador. El segon premi vol ser un reconeixement a la trajectòria professional o vital d’un/a alumne/a de l’Escola que s’hagi distingit per aquests mateixos valors.

Les candidatures als Premis es poden presentar a través del seu web oficial, www.premismanuelarroyo.coop, fins al dia 1 de març de 2019.

Els Premis porten el nom del fundador d’Escola Sant Gervasi, Manuel Arroyo Porras (1946-2008), que va ser Director del centre entre 1970 i 2007 i President de la cooperativa fins al seu decés. Des dels inicis de la seva activitat professional, M. Arroyo va endegar i inspirar molts projectes fonamentats en els valors que els Premis desitgen difondre: compromís, cooperació i empenta innovadora i transformadora. Entre aquests projectes cal destacar la creació de l’Institut Universitari de Ciència i Tecnologia (IUCT), que va presidir fins a l’any 2008.

Escola Sant Gervasi és una cooperativa de treball associat dedicada a l’educació i la formació amb gairebé 50 anys d’història. Ofereix serveis educatius i de lleure, de formació ocupacional i de formació continua en estreta col·laboració amb el teixit empresarial del país. Com a centre educatiu s’ha caracteritzat des de sempre per tenir el tarannà propi d’una escola catalana, plural, oberta i innovadora. Escola Sant Gervasi ha estat pionera en la incorporació de les TICs a les aules, en l’impuls de la recerca científica i tecnològica i en el desenvolupament d’un sòlid projecte lingüístic que ha integrat de manera efectiva l’aprenentatge de llengües estrangeres en el  currículum. En l’actualitat participa activament en el procés de renovació pedagògica que viu el país cooperant amb altres escoles a través de Tr@ms –fundació que promociona la innovació tecnològica aplicada a l’educació– i d’Escola 21 –aliança de centres educatius i entitats per un sistema educatiu avançat. En l’àmbit empresarial ha impulsat projectes com la biotecnològica IUCT, llavor del grup Inkemia. En l’àmbit cooperatiu és membre del grup CLADE.