Firma digitalPrevisora General ha engegat una prova pilot amb una selecció de mediadors de tot Espanya que col·laboren amb la mutualitat per posar en marxa una prova pilot que consisteix en la implementació de la signatura digital en la documentació associada a l’emissió de noves pòlisses.

Els nous mutualistes que contractin les assegurances amb Previsora General podran signar la pòlissa de forma immediata, utilitzant qualsevol dispositiu i des de qualsevol moment i lloc.

La Mutualitat ja fa anys que aposta per la tecnologia i la transformació digital dels seus processos de negoci, permetent major agilitat i rapidesa de resposta, tant per als seus mutualistes com per als seus mediadors d’assegurances.