AENA vol adequar la mobilitat dels seus treballadors als nous reptes i oportunitats que es plantegen avui en dia. Per aquest motiu ha iniciat el procediment d’actualització del Pla de Mobilitat de Treballadors d’AENA a l’aeroport de Barcelona. Lavola realitzarà aquesta actualització partint d’un anàlisi previ per conèixer les pautes de desplaçament dels treballadors a les seves instal·lacions.

Amb aquest coneixement es podran definir els principals objectius i es farà una proposta d’accions de millora per aconseguir un model de mobilitat més eficient. Entre els resultats més destacats que es volen assolir hi ha la reducció de l’impacte de la mobilitat per mitjà de la reducció de les emissions de contaminants locals i dels gasos d’efecte hivernacle.

També es vol aconseguir un increment de la seguretat, per la reducció de l’accidentalitat associada als desplaçaments al lloc de treball; una millor optimització dels recursos de l’empresa, per la disminució dels consums i els impactes indirectes derivats; i una millora en els sistemes de comunicació interna, per potenciar una mobilitat sostenible i segura.

La realització d’aquesta actualització està vinculada amb el fet que les empreses amb més de 500 treballadors, així com si arriben a un mínim superfície o d’aforament, tenen l’obligació de desenvolupar el seu pla de mobilitat d’empresa.

L’experiència de Lavola donant suport tècnic en plans de desplaçament a les empreses permetrà que l’actualització del pla d’AENA s’adapti als reptes i necessitats que demana la societat actual. Uns reptes i necessitats dirigits a aconseguir una mobilitat més sostenible i amb un menor impacte sobre l’entorn.