pf_1532014188

La Cooperativa Plana de Vic va celebrar el passat mes de juny l’assemblea general de socis, amb una quarantena de participants. Es van aprovar els comptes i la gestió de 2017, es van fer canvis en l’estructura del consell rector i es van aprovar uns nous estatuts amb modificacions substancials respecte als anys anteriors.

Tot i que hi ha hagut una lleugera caiguda de les vendes, el resultat va tornar a ser positiu, amb un increment de més del 50% respecte el 2016. Pel que fa a les modificacions d’estatuts, aquests es van adaptar a la Llei 12/2015 de 9 de juliol sobre cooperatives i es van afegir diferents millores de gestió, la més destacada de les quals és ampliar la categoria de soci col·laborador als consumidors de les botigues i economat. Pel que fa al Consell Rector, es va fer efectiva la renúncia de l’històric Francesc Solà, amb més de 20 anys al Consell i es van aprovar dues noves incorporacions de vocals.