Suara Cooperativa ha calculat i publicat per primera vegada el balanç social, que forma part de la memòria de gestió i comptes anuals que van rebre l’aprovació per part de l’Assemblea General Ordinària, que es va celebrar al Palau Firal i de Congressos de Tarragona el 2 de juny. La memòria de sostenibilitat “Creem valor social” s’acaba de publicar i es pot trobar al web. El balanç social de Suara permet fer una estimació del valor generat a la societat, més enllà de l’impacte econòmic. D’aquesta manera es quantifica el valor social que l’activitat aporta als diferents grups d’interès, es rendeix comptes als grups d’interès i s’integra com a eina en la presa de decisions.

Per a l’elaboració del balanç social s’ha seguit la metodologia impulsada pel Dr. José Luis Retolaza de la Universitat de Deusto i el seu equip de GEAccounting. Aquesta metodologia objectiva i visualitza el valor creat per una entitat, segons la valoració que aporten el conjunt dels seus grups d’interès: el resultat és el Valor Social Integrat.

Més enllà de l’aportació a la societat mesurada des del balanç social, l’exercici  2017 va ser un any de creixement en nombre de sòcies i socis cooperatius (de 1.074 fins a 1.143) i en nombre de llocs de treball (de 3.284 fins a 3.977). Aquests increments s’han produït per un augment del nombre de projectes gestionats per Suara (221 serveis l’any 2017) i del nombre de persones ateses (44.208 persones l’any 2017).

Per la seva banda, els ingressos de Suara Cooperativa l’any 2017 es van situar en 84.772.966 €, assolint un creixement del 10,23% en relació a l’exercici anterior. La solvència financera de la Cooperativa també es va reforçar, i els fons propis es van veure incrementats fins a 16.977.773 €.

10 ANYS DE SUARA

El desè aniversari de la creació de Suara, mitjançant la fusió de tres cooperatives, es compleix aquest dijous 7 de juny. En motiu d’aquesta efemèride, la darrera Assemblea General va donar-hi una especial rellevància, mitjançant un vídeo testimonial d’aquesta trajectòria i un dinar de celebració amb les sòcies i socis. La celebració dels 10 anys s’allargarà fins a finals d’any amb diversos actes per a públics interns i externs de la Cooperativa.

PROCÉS PARTICIPATIU I NOU CONSELL RECTOR

En l’àmbit de la gestió cooperativa, l’Assemblea General del 2 de juny va servir per culminar dos anys i mig de treball que han servit per fer l’actualització dels Estatuts Socials a la nova Llei de Cooperatives de Catalunya i la revisió en profunditat del Reglament de Règim Intern de Suara, a partir d’un procés participatiu amb les sòcies i socis de la Cooperativa.

Així mateix es va fer la renovació parcial dels membres del Consell Rector: inicien un període de quatre anys de mandat les sòcies i socis Núria Arnejo, Mariví Foronda, David Gómez, Ricard Loka i Carla Valero. Completen el Consell Rector quatre persones més que segueixen al càrrec: Montserrat Pujol, Xavier Dachs, Trini Giralt i Esther Mateu.

L’Assemblea General del 2 de juny a Tarragona va comptar amb la presència de Francesc Roca, regidor d’Educació, Ocupació i Desenvolupament Econòmic de l’Ajuntament de Tarragona, i Ester Cabanes, cap del servei d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de les Terres de l’Ebre.