Amb l’objectiu de millorar les condicions laborals dels seus treballadors, aquest mes de maig la Plana de Vic ha incorporat un nou producte al seu Pla de Retribució Flexible amb la incorporació del servei de llars d’infants.

Dins l’estratègia social a mitjà termini de la Plana de Vic, un dels pilars és enfortir el capital humà de l’empresa i per assolir-ho s’està treballant en diferents línies, entre les quals ja estan previstes  futures ampliacions del Pla de Retribució Flexible. En aquest àmbit, i també durant aquest mes, s’ha realitzat el test psicosocial que permetrà conèixer la situació personal dels treballadors, el seu grau d’integració a l’empresa i les seves necessitats específiques per a cada lloc de treball.

En l’àmbit social la Cooperativa Plana de Vic ja ha aconseguit diferents objectius com rebaixar els índexs d’absentisme per sota el 3%, assolir la paritat en tots els àmbits operatius de l’empresa, elevar la despesa destinada a formació per sobre del 100% del Fons d’educació, formació i promoció i assolir antiguitats mitjanes per sobre dels 15 anys en la seva plantilla.