Abacus cooperativa va aprovar en l’Assemblea General, celebrada el passat 29 de maig, els resultats econòmics i el balanç social de l’any 2017. La cooperativa ha obtingut uns ingressos de 89,1 milions d’euros, mantenint les vendes de l’any anterior. El resultat de la cooperativa, abans d’impostos, ha estat de 625.055 euros, un 24% més que l’exercici anterior.

El retorn cooperatiu per aquests socis i sòcies de consum ha estat de 5,13 milions d’euros el 2017. Al llarg d’aquest exercici, Abacus ha emès 3,88 milions de tiquets de compra.

Pel que fa a les inversions, aquest 2017 s’han superat els 4 milions d’euros i que s’han destinat principalment a l’adquisició del local de la nova botiga de Girona, la remodelació dels establiments i noves obertures.

Pel que fa a productes, durant el 2017 s’ha constatat la solidesa de les vendes de llibre infantil, que suposa el 11,5% de les vendes de la cooperativa. D’altra banda, les compres realitzades a través del canal online de la cooperativa han crescut un 30,5% aquest 2017.

El director general d’Abacus cooperativa, Miquel Àngel Oliva, ha volgut destacar que “complim els 50 anys de la cooperativa i el projecte mostra una gran solidesa econòmica i financera. Demostrem dia a dia que el benefici social i econòmic són compatibles”. Tal com assenyala Oliva, “la confiança mostrada pels usuaris al llarg de l’exercici 2017 és l’actiu més important amb el que compta de la cooperativa. Pel 2018 mantenim la previsió de que les vendes creixin un 4%”.