SuaraUna delegació de Suara Cooperativa va viatjar a Holanda del 17 al 20 d’abril per visitar i conèixer diferents recursos i serveis relacionats amb el suport en l’accés a l’habitatge. Suara va visitar i veure de primera mà projectes de models d’atenció al sensellarisme, pioners en l’àmbit social per les seves característiques estructurals, arquitectònics i de transformació i mixtura social.

Entre aquests projectes, adreçats a l’acompanyament, al suport i a la transició de persones en risc d’exclusió residencial, la delegació de Suara Cooperativa va poder conèixer algunes iniciatives pioneres com els apartaments per a joves fets amb contenidors i també el programa Housting First Discus, així com també noves tendències de construcció modular, de transformació d’edificis en desús, d’apartaments i de serveis de transició i de cohabitatge entre estudiants i gent gran.

La Cooperativa Suara també va participar com a convidada a la taula rodona del REX Workshop International, que reuneix els principals representants d’algunes de les Associacions d’Habitatge més importants i amb més recorregut d’Europa. Durant la trobada, que va abordar com a temàtica principal la lluita contra les persones sense llar i l’exclusió residencial severa, es van posar en comú diferents experiències amb les principals associacions de housing de Suècia, Anglaterra, Holanda, França, Dinamarca i Escòcia.