ESGL’Escola Sant Gervasi de Mollet del Vallès va acollir el passat 23 i 24 d’abril la 2a jornada de treball del projecte europeu Youth Online, sobre l’abandonament escolar prematur, amb participants italians, turcs, finesos i valencians.

El projecte Youth Online forma part del programa Erasmus + i s’engloba en l’acció ‘Cooperació per a la innovació i l’intercanvi de bones pràctiques. Partenariat estratègic per a l’educació escolar’. Aquest és un projecte coordinat per l’autoritat escolar de la regió turca de Bursa i per l’escola Hayal, d’aquesta mateixa ciutat. A banda de l’Escola Sant Gervasi i van participar l’escola italiana de Potenza, una ONG de Paterna, l’ICE de la Universitat Politècnica de València i la Fundació Nacional Sueca a Finlàndia, formada per 26.000 mestres.

Els objectius del projecte són entre d’altres el d’analitzar l’abandonament escolar prematur (AEP) i crear una eina digital perquè els estudiants puguin desenvolupar les seves habilitats i fer els seus plans de carrera. Es vol afavorir també l’intercanvi de bones pràctiques entre les escoles i les institucions que hi participen.  El projecte, que té una durada de 30 mesos, està alineat dins d’un dels objectius educatius marcats per la Unió Europea, el de reduir l’AEP del 15% al 10% el 2020.