La Comunicat Minera Olesana va celebrar el passat dijous, 26 d’abril, la seva Assemblea General Ordinària. L’assemblea, que va tenir lloc a la sala d’actes de la cooperativa, va tractar temes com l’aprovació de l’Informe de Gestió, els comptes anuals i la memòria de 2017 o el Balanç Social 2017. A més a més, es va aprovar el Pressupost FEPC 2018 i el Fons Social 2018.

El Consell Rector de la cooperativa va informar sobre altres qüestions destacades com són la distinció de l’Associació dels Amics de l’Aigua a la CMO en els darrers Premis de l’Aigua, l’Avanç del Pla del projecte de les Vies Blaves o l’estat del contenciós administratiu de la CMO amb l’ajuntament sobre el Camí del Riu.