aracoopAmb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya, previstes pel proper 21 de desembre, el Grup Clade adreçarà una carta a totes les candidatures amb actual representació parlamentària per demanar un compromís clar en projectes que fomentin l’economia social.

Així mateix, Clade espera que el Govern que legítimament en surti escollit, prossegueixi les actuacions impulsades des del programa aracoop. Aracoop és un programa marc de cooperació público-privada, promogut pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, amb la participació de la Confderació i les Federacions de cooperatives i La Confederació empresarial del Tercer Sector de Catalunya, on col·laboren més de 100 institucions públiques i privades implicades en la creació i creixement d’empreses de l’economia social i cooperativa.