jornadaLa Jornada Clade, que s’havia de celebrar aquest mes d’octubre, ha quedat posposada per la primavera de l’any 2017. Les circumstàncies sociopolítiques del moment que viu el país, feien inviable la celebració d’uns debats que tenien per objectiu interpel·lar les administracions públiques amb nous models de gestió de serveis públics des d’empreses d’economia social.