Imatge CoopcreditDes del passat 9 d’octubre, la secció de crèdit de la Cooperativa Plana de Vic canalitza la seva informació a través de la Plataforma de Coopcredit, gràcies al contracte d’associació signat el passat mes d’agost.

Aquesta plataforma ha estat creada per ASC, SCCL, una cooperativa que va néixer impulsada pels integrants de l’Associació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb Secció de Crèdit, una associació creada l’any 1988 en el sí de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, amb l’objecte de fer-se càrrec de la gestió diària de tots aquells temes específics de les cooperatives agràries amb secció de crèdit.

Amb la incorporació a la Plataforma, la secció fa un pas endavant per oferir serveis On Line als titulars autoritzats de la Cooperativa Plana de Vic millorant l’accés a la seva informació financera i es dota d’una eina que li ha de permetre créixer oferint nous serveis.