CladeLes experiències de monetització del valor social del Grup Clade han obert la jornada d’avui del VI Annual Congress of Global Economic Accounting “Consolidando la monetización del valor social” que s’ha celebrat entre el 24 i el 25 d’octubre a la ESCI-UPF, de la Universitat Pompeu Fabra.

“La puesta en valor de la economía social: experiencia del Grupo Clade” ha estat moderada pel  director general de l’associació, Ramon Roig, i ha comptat amb l’exposició de les experiències de Fundació Blanquerna, Suara Cooperativa i Lavola.

Judit Martin, la cap de serveis generals de la Fundació Blanquerna, ha explicat en què es basa aquest procés, Eloi Montcada, director de l’àrea de consultoria de Lavola, ha pogut explicar quins motius han impulsat aquest càlcul i quines són les principals dificultats que s’obren, mentre que Imma Lluva,  directora de sistemes de gestió i RSC,  i Lavola, ha valorat la realització d’aquest model a la seva pròpia entitat.  Encara que els resultats són prematurs, els participants han destacat les possibilitats d’aquests indicadors en empreses de l’economia social per identificar el seu valor social.

El VI Annual Congress of Global Economic Accounting s’emmarca en la preocupació creixent de la societat sobre el valor social que generen o deixen de generar les organitzacions. Per aquest motiu, cada vegada n’hi ha més que es mostren interessades en ampliar la informació proporcionada per la comptabilitat econòmica i financera amb variables sobre impactes social o medioambiental. En aquest sentit, és important desenvolupar un sistema estàndard que permeti valorar, de forma objectiva i comparable, el valor generat no tan sols per als accionistes sinó per altres grups d’interès com usuaris, clients, proveïdors, administracions públiques i la societat en última instància.

L’exercici de quantificar i expressar el valor social amb euros genera indicadors mesurables que faciliten la presa de decisions.

Global Economi Accounting (GEAccounting) és l’agrupació d’interès econòmic sense ànim de lucre que té per missió el desenvolupament i la utilització de sistemes i mètodes de comptabilitat social que permetin visibilitzar el valor global generat.