Lavola_Clade_setembre

Les empreses i centres de treball de més de 500 treballadors o que generen més de 5.000 viatges al dia estan obligades a crear un Pla de Desplaçament d’Empresa (PDE), tal i com està fixat al Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire, dins de les accions del programa Horitzó 2020 (programa marc de la Unió Europea que concentra gran part de les activitats de recerca i innovació per al període 2014-2020). Per aquest motiu, Lavola dóna suport tècnic en l’elaboració d’aquests plans, que tenen com a objectiu reduir la contaminació produïda per la mobilitat de vehicles en l’entorn laboral.

La contaminació és un problema molt important al que s’han d’enfrontar els entorns urbans, tant a nivell d’afectació al clima com a nivell de salut. I una part important d’aquesta contaminació prové de la mobilitat relacionada amb els trajectes d’anada i tornada a les oficines i llocs de treball.

Els PDE són l’eina que permet la millora de la mobilitat en l’àmbit de les empreses i tenen l’objectiu de promoure una mobilitat més sostenible, de manera que es redueixi la petjada de carboni, mesura indispensable per lluitar contra el canvi climàtic, així com es redueixi l’emissió de partícules que poden suposar riscos per a la població de les ciutats.

L’aplicació dels PDE ha de permetre una mobilitat laboral més sostenible i més saludable, afavorint la disminució de l’ús del vehicle privat a nivell individual i promovent l’ús de transports alternatius menys contaminants com el transport públic, la bicicleta o caminant.

Les empreses i centres que han de realitzar els PDE són els centres de treball amb més de 500 treballadors, els establiments comercials amb superfície superior a 5.000m2, els grans edificis d’oficines, els centres hospitalaris amb més de 200 llits, els centres educatius amb més de 1.000 alumnes i les instal·lacions amb un  aforament superior a 2.000 persones.

Entre les entitats a les que Lavola està donant suport tècnic per a la realització dels PDE, hi ha administracions com la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament del Prat de Llobregat, així com diverses organitzacions privades.