jornada

El proper 26 d’octubre, l’Auditori de la facultat de Comunicació Blanquerna, de la Universitat Ramon Llull, acollirà la Jornada Clade. En el marc d’aquesta trobada, es presentaran diferents experiències de gestió de serveis públics des de l’economia social.  La finalitat és trobar casos d’èxit que expliquin la viabilitat de la gestió cooperativa en béns d’utilitat pública.

L’objectiu és posar en valor la prestació dels serveis bàsics des de l’economia social, que ha donat nombroses experiències positives en la gestió eficient de béns públics.

Des de Clade apostem clarament per una tercera via, una via que fins i tot es podria considerar intermèdia, i que passa per la gestió d’aquests serveis bàsics des d’empreses i organitzacions de l’economia social.

Les empreses i organitzacions de l’economia social s’han mostrat capaces d’oferir serveis de qualitat i en condicions d’eficiència i equitat; per bé que des de l’economia social no es prima la maximització de beneficis. Això fa possible un model en el qual l’alineació entre els interessos del sector públic i les empreses de l’economia social gestores de serveis bàsics esdevé molt més fàcil.

Així, des dels models de l’economia social s’està construint una nova realitat i es fan propostes amb voluntat d’anar més enllà en la relació entre el públic i el privat, entre les administracions públiques i la iniciativa social.

Aquesta Jornada vol esdevenir un fòrum de debat sobre aquesta tercera via, convençuts que els interessos que mouen les empreses de l’economia social conjuminen de forma més adient amb els interessos del sector públic.