preus olesaLa Comunitat Minera Olesana, membre del Grup Clade, ha donat a conèixer els preus de l’aigua a Olesa de Montserrat amb la intenció d’actualitzar la informació publicada en un diari comarcal (del Baix Llobregat Nord) que feia referència als preus de l’aigua de diferents poblacions de Catalunya (dades publicades per l’ACA corresponents a les tarifes de 2016) referint-se només a consums de 12 m3 al mes, una dada poc significativa respecte als consums mitjans reals.

En aquest sentit, els preus per enguany a Olesa de Montserrat són:

Facturació Trimestral (Aigua + Iva )

Consum 72 m3 : 66,24 € / 72m3 = 1,0870 €/m3
Consum 53 m3 : 42,77 € / 53 m3 = 0.8070 €/m3
Consum 47 m3 : 37,84 €/ 47m3 = 0.8057 €/m3
Consum 36 m3 : 30,02€ / 36 m3 = 0.8639 €/m3
Consum 30 m3 : 27,34 / 30 m3 = 0,9115 €/m3
Consum 25 m3 : 24,55 €/ 25 m3 = 0,9820 €/m3

Preu mig dels diferents tipus de subministraments

-Industrial/Comercial = 1,4282€/m3
-Públic = 0.4969 €/m3
-Domèstic 0,9577 €/m3
-Agrícola = 0.9373 €/m3
-Urbanitzacions=2,156 €/m3

El cànon de l’aigua és un impost (ecològic) el cost del qual va en funció dels metres cúbics d’aigua que es consumeixin en cada punt de servei i tipus de subministrament. Les empreses gestores de l’abastament tenen, per tant, l’obligació d’aplicar aquest cànon a la factura de l’aigua i liquidar-lo a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). El cànon no té cap influència en el cost del metre cúbic resultant de l’explotació. Aquest trimestre el cànon de l’aigua s’ha incrementat un 1,5 % (Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya, Març 2017).

D’aquesta manera, la CMO ofereix a olesans i olesanes un preu notablement inferior a la mitjana dels preus de l’aigua de la resta de Catalunya (el 2016 ja es situava un 53% per sota de la mitjana a Catalnya), gràcies al model de gestió cooperatiu que tracta l’aigua com un servei i un dret,i no com una mercaderia.