GenisRocaCladeEls responsables de comunicació de les deu organitzacions que formen Clade van reunir-se el passat 14 de juliol en el Grup d’Interès Mutu (GIM) de Comunicació que va comptar amb un convidat d’excepció: el consultor Genís Roca.

Roca, soci i president del despatx RocaSalvatella va fer un anàlisi de la gestió de crisi en comunicació fent focus especialment en el món 2.0; però també va aventurar-se en les que poden ser les noves crisis que tindran a veure amb la privacitat de l’usuari/consumidor i que vindran donades pel munt de dades de tot tipus que s’emmagatzemen sobre les persones i com aquestes es custodien.

Per Roca les dades no han de ser obtingudes sinó merescudes i el gran repte està en construir la relació amb el públic a partir de l’oportunitat de merèixer daades. A més, el tractament d’aquestes dades ha de ser ràpid i ha de permetre adaptar els productes i serveis a les necessitats del consumidor. És per això que més que parlar de Big Data, Roca aposta pel Fast Data.