u-ranking2017La Universitat Ramon Llull és la primera universitat privada catalana de l’Estat, segons l’última edició de l’U-Ranking, que enguany ha avaluat 61 universitats de l’Estat espanyol, 48 públiques i 13 privades, a partir de l’anàlisi de 25 indicadors. D’aquesta manera, la URL consolida el seu posicionament i repeteix aquest resultat des del 2015, l’any en què es van començar a ranquejar les universitats privades.

A nivell estatal, la URL apareix al grup d’universitats amb el sisè millor rendiment del país, i es situa per sobre de la mitjana del sistema. Aquesta classificació global de l’U-Ranking, s’ha fet en funció del rendiment de les universitats, corregint els efectes de la seva mida.

L’U-Ranking, una iniciativa de la Fundación BBVA i l’Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), és un sistema d’indicadors sintètics que ranqueja les universitats estatals en funció del seu rendiment (U-Ranking, corregint l’efecte de la seva mida) i també del seu volum de resultats (U-Ranking Volumen). D’aquesta manera, segons Francisco Pérez, director de Recerca de l’IVIE, es pot reconèixer l’heterogeneïtat i diversitat del sistema universitari espanyol.

Pel que fa al U-Ranking Volumen, que no pren en consideració la mida de la institució, el rànquing destaca que la Universitat Ramon Llull i la Universitat de Navarra són les dues universitats privades millor posicionades entre les institucions d’aquesta titularitat.

Rànquins per dimensions

Així mateix, el projecte també presenta els resultats desagregats per les dimensions de Docència, Recerca i Innovació i Desenvolupament tecnològic, i ofereix rànquings específics per a cadascuna d’elles.

Segons l’estudi, les universitat privades destaquen una vegada més en el rànquing de Docència, superant en un 11% la mitjana del sistema universitari. És precisament en aquest rànquing, que la Universitat Ramon Llull se situa novament en el grup de les segones universitats de l’Estat amb una major rendiment.

La URL destaca en el nou indicador d’ocupabilitat dels graduats

Enguany, l’U-Ranking ha presentat el nou Indicador Homogeni d’Ocupabilitat que estudia el grau d’inserció laboral dels graduats universitaris. Els resultats mostren que la URL se situa com la novena universitat de l’Estat en què els seus graduats tenen major facilitat de trobar feina un cop acaben els seus estudis.

En general, l’estudi assenyala que les institucions que ofereixen majors possibilitats d’inserció laboral, tant per la seva qualitat i reputació com per les millors oportunitat de treball, estan situades en les grans àrees metropolitanes.

Així mateix, també destaca que “els resultats mostren que les universitats privades tenen, de mitjana, un Indicador Homogeni d’Ocupabilitat superior en quatre punts percentuals al de les universitats públiques” i afegeix que Catalunya és la Comunitat Autònoma amb millors resultats d’ocupabilitat.