volaEl compromís de CaixaBank amb la gestió del canvi climàtic continua vigent. Tant és així, que l’any vinent l’entitat financera passarà a ser neutre en carboni.

Des de l’any 2009, CaixaBank compensa les seves emissions de CO2 a través de la marca Clean CO2. Concretament, l’any 2017 CaixaBank ha compensat gairebé 23.000 tones de CO2 corresponents a la seva petjada de carboni de l’any 2016. Ho ha fet a través de dos projectes de biomassa, un desenvolupat a Xile i l’altre a Espanya. Gràcies al darrer projecte, el MAPAMA reconeix CaixaBank amb el segell ‘Compensa’ en el marc de la iniciativa Registro Huella.

A més, d’acord amb el seu compromís amb la sostenibilitat i en consonància amb els acords internacionals i iniciatives a les quals està adherida, CaixaBank implanta nombroses mesures de reducció del seu impacte mediambiental. Una de les més destacades és la transició cap un consum elèctric 100% renovable, fent que el consum d’energia elèctrica d’origen renovable de totes les seves oficines hagi passat del 10% l’any 2009 al 99% l’any 2016. A banda, el dia a dia de l’entitat també ha anat canviant amb els anys pel que fa a l’eficiència energètica dels edificis i a la dràstica reducció de paper en les seves oficines.

Lavola ha assessorat l’entitat a l’hora de definir la política de gestió de carboni que ve aplicant en els darrers anys. Aquesta tasca també ha inclòs la comunicació dels compromisos de CaixaBank als seus grups d’interès, destacant l’assessorament en la resposta a l’índex CDP (Carbon Disclosure Project), que li ha permès ser reconeguda com una de les empreses líder en la lluita contra el canvi climàtic.