planavicmaigEl passat dia 28 d’abril la Cooperativa Plana de Vic va celebrar una plàcida Assemblea General de Socis on es varen presentar els resultats i els canvis que hi ha hagut en els òrgans directius i l’organigrama per iniciar amb força la nova etapa un cop acomplerts els primers 50 anys d’història.

Els números presentats respecte l’any 2016 mostren una xifra de negoci que va ascendir als 54 milions d’euros recollint una lleugera baixada respecte anys anteriors justificats sobretot en l’evolució negativa dels preus del sector porcí i lleter. Tot i això, el resultat final va seguir movent-se en beneficis. Els números també recullen l’esforç fet per traslladar part dels actius corrents a actius no corrents, tal com s’ha fet amb els passius, de manera que s’han sanejat significativament els comptes.

Un altre dels eixos centrals de l’Assemblea va ser la decisió d’adherir-se al fons de garantia de les seccions de crèdit de les cooperatives, donant estabilitat i assegurant la continuïtat d’una secció que permet mantenir un servei essencial per als socis.

Properament es preveu convocar una Assemblea extraordinària per presentar la part pressupostaria del pla estratègic dels pròxims 3 anys juntament amb l’actualització dels estatuts.