IMG_9334Abacus cooperativa ha aprovat en l’Assemblea General, celebrada el 25 de maig, els resultats econòmics i el balanç social de l’any 2016. La cooperativa ha incrementat les seves vendes en un 3,85% fins arribar als 89,67 milions d’euros. El resultat de la cooperativa ha estat de 566.000 euros, un 36% per sobre de les previsions anuals.

Cal destacar que uns 433.000 socis i sòcies de consum dels 855.254 amb que ha tancat l’any de la cooperativa han comprat al menys en una ocasió als establiments Abacus o via online, el que ha suposat 5,17 milions d’euros de retorn cooperatiu per a ells. Abacus ha emès 3,89 milions de tiquets de compra al llarg de 2016.

Pel que fa a les inversions, aquest 2016 han estat de 1,33 milions d’euros i que s’han destinat principalment a la remodelació dels establiments, a les noves obertures i a la implementació de millores tecnològiques.

Pel que fa a productes, durant el 2016 s’ha constatat la recuperació de les vendes de llibres, i molt especialment el llibre infantil, que ja suposa el  11,43% de les vendes de la cooperativa. D’altra banda, les compres realitzades a través del canal online de la cooperativa han crescut al voltant d’un 50%.

El director general d’Abacus cooperativa, Miquel Àngel Oliva, ha volgut destacar que “els resultats són molt positius i emparen la voluntat transformadora d’Abacus i dels membres de la comunitat de consumidors i treballadors  que en formen part”. Tal com assenyala Oliva, “la posada en marxa el passat 2016 d’un concurs de projectes d’economia col·laborativa, per implementar en la nostra comunitat, no és més que el reflex d’aquesta orientació cap al cooperativisme col·laboratiu, més participatiu i obert, on Abacus vol facilitar les eines que permetin a tots els que en formem part consumir, cooperar i produir, de forma responsable i sostenible”.

La cooperativa aprova la incorporació de socis i sòcies de treball temporal

En el marc de la darrera Assemblea de la cooperativa, Abacus ha decidit ampliar la comunitat de socis i sòcies de treball amb la incorporació de la figura del soci de treball temporal. Aquesta decisió, pionera en el món del cooperativisme, respon a la voluntat d’alinear l’organització als reptes de transformació, així com per mantenir l’equilibri de l’estructura de les persones treballadores garantint la viabilitat del projecte.

La figura del soci temporal, recollida a la Llei de cooperatives de Catalunya, és una figura nova i poc incorporada entre el cooperativisme. Abacus pretén donar resposta als desitjos d’incorporació de les persones com a socis de la cooperativa i la sostenibilitat del projecte comú que representa Abacus cooperativa.

Serà durant el mes de juny quan més de 110 persones s’incorporaran com a socis de treball temporals amb els mateixos drets i obligacions que els socis de treball comuns. Amb aquesta figura, la cooperativa suma 4 classes de socis: de consum, de treball comuns, de treball temporals i col·laboradors.

Maravillas Rojo, nova presidenta d’Abacus, liderarà l’estratègia de transformació del a cooperativa

Maravillas Rojo, fins ara vicepresidenta d’Abacus, ha estat escollida per l’Assemblea General com a presidenta de la cooperativa, en substitució de Miquel Cabré, que continuarà com a vocal del Consell Rector.

Maravillas Rojo és llicenciada en Ciències Polítiques, Econòmiques i Comercials i Sènior Executive (Programa de DG) per ESADE. Ha estat directora de l’INEM de la província de Barcelona, tinent d’alcalde i regidora de l’Ajuntament de Barcelona i presidenta de Barcelona Activa. Va ser Secretària General d’Ocupació del Ministeri de Treball i Immigració i és  Secretària General del CIDEU (Centre Iberoamericà de Desenvolupament Estratègic Urbà).

La seva trajectòria professional i personal ha estat estretament vinculada al moviment cooperatiu des dels anys setanta. Ha dirigit  els programes “aracoop” i “@emprensocial” de la Generalitat de Catalunya.

Com a presidenta d’Abacus liderarà el procés de transformació de la cooperativa com a  comunitat ciutadana que integra socis i sòcies de consum i de treball que promou el consum  cultural educatiu i de lleure de manera responsable col·laborativa i sostenible En aquest sentit  impulsarà  iniciatives adreçades a potenciar el talent i les capacitats dels socis i sòcies per desenvolupar  iniciatives d’economia col·laborativa i consolidar el paper d’Abacus com a referent de l’economia social, per tal de promoure l’empoderament dels ciutadans i ciutadanes consumidors, a l’empara dels canvis socials i  tecnològics.