SuaraMaigCom es garanteix la participació activa per part de totes les persones en una Cooperativa de les dimensions de Suara? La participació és un dels quatre valors clau que regeixen Suara i, com a tal, és present en el dia a dia i des de diferents nivells. A Suara entenem la participació com un dret de tothom i una responsabilitat de les sòcies i socis. També és una eina per compartir les capacitats de les persones, una estratègia per generar sentiment de pertinença, un instrument perquè socis i sòcies se sentin satisfets amb la feina, una garantia de legitimitat en les decisions, un fonament del model de governança, el motor de la renovació i la manera d’estar permanentment a Suara.

En una cooperativa, la prioritat són les persones, no els diners, i per tant, participar no és tan sols un instrument per aconseguir els objectius econòmics de l’empresa, sinó abans que res un dret humà en societats democràtiques com la nostra, i una necessitat que tenim per sentir-nos bé i créixer com a persones. La participació és la manera específica com s’organitza una cooperativa. Gestionar una cooperativa no pot ser mai igual que gestionar una empresa mercantil, perquè la democràcia i la participació s’han de notar en tot. Sense participació no hi ha cooperativa. La cooperativa és l’empresa participativa per excel·lència.

Suara compta amb diferents espais de participació que impliquen especialment les persones sòcies treballadores i les persones treballadores contractades, però que acaben afavorint la forma d’atenció vers les persones ateses, els clients i l’entorn, perquè participar és decidir i fer amb els altres.

Conscients de les múltipes dimensions de la participació en una organització gran, el 2016 l’hem conceptualitzat amb el suport de la cooperativa Hobest, resumida en un dossier, un dibuix i un vídeo explicatiu.