CMO AbrilEl dijous 27 d’abril la Comunitat Minera Olesana va celebrar a la seu de la cooperativa l’Assemblea General Ordinària per la presentació de l’informe de gestió i els comptes anuals del 2016.

Els socis i sòcies assistents van conèixer de la mà dels membres del Consell Rector els comptes de l’exercici anterior, que van aprovar per majoria, juntament amb l’aprovació del pressupost del Fons d’Educació i Promoció de Cooperatives i el Fons Social del 2017.

Un altre dels punts importants de l’Assemblea va ser l’aprovació per majoria de la modificació dels Estatuts de la Societat i del text refós dels mateixos, adaptats a la nova Llei 12/2015 de 9 de juliol de 2015 de Cooperatives. Es tracta d’un pas important per encarar els reptes de futur de la cooperativa, que el proper 2018 farà 150 anys.

El Consell Rector de la CMO també va informar sobre el desenvolupament del projecte Aigua.coop, que després dels primers mesos de funcionament i amb la col·laboració del Grup Empresarial CLADE ja ha iniciat converses i visites a diversos ajuntaments del territori interessats en el model de gestió cooperatiu de l’aigua.

Abans de començar l’Assemblea es va fer el lliurament de premis del Concurs fotogràfic de la visita guiada a l’ETAP, organitzat amb motiu del Dia Mundial de l’Aigua, en el qual alumnes de les escoles d’Olesa de Montserrat van participar a una sortida a l’Estació de Tractament d’Aigua Potable de la CMO i van captar imatges que reflectissin el procés de potabilització i tractament de l’aigua.