oliveresEl 27 de març de 2012, l’Alexandre Díaz Codina signava, com a President de la Cooperativa d’Alumnes Les Oliveres, l’acta de constitució de la que en el temps s’havia de convertir en la Cooperativa d’Alumnes més gran de Catalunya. Ara, després de cinc anys, els socis promotors que van engegar el projecte gairebé tots són exalumnes i els pocs que queden estan estudiant 2n de Batxillerat. I és que la Cooperativa d’Alumnes Les Oliveres celebra el seu cinquè aniversari orgullosa d’haver promogut l’aprenentatge vivencial de l’emprenedoria, la creativitat i els valors entre tots els seus socis. A més, els seus promotors (professors, mestres i alumnes) han ajudat la Federació de Cooperatives d’Ensenyament a difondre el projecte per una cinquantena d’escoles més, ara associades en la Federació de Cooperatives d’Alumnes de Catalunya.

Les cooperatives es regeixen per uns principis i valors establerts per l’Aliança Cooperativa Internacional (ACI), l’organització mundial del moviment cooperatiu que recull el testimoni dels pioners de Rochdale (origen del moviment cooperatiu). Aquests valors són l’autoajuda, la democràcia i la responsabilitat en referència a la sobirania de les persones; la igualtat i l’equitat pel que fa a la relació entre les persones; i finalment l’honestedat i la transparència en referència a l’ètica organitzativa.

La Cooperativa d’Alumnes Les Oliveres crearà enguany noves cooperatives per a cada un del cursos de Secundària, de manera que tots els alumnes podran participar de la cooperativa que els acompanyarà durant tota l’etapa i hauran de ser capaços d’associar-se, tenir idees econòmicament viables i de tirar-les endavant; sens dubte, el millor regal que se li pot fer.