Madrid skylineL’Ajuntament de Madrid i el Foro de Empresas por Madrid volen col·laborar en la consecució d’un nou model econòmic més circular que generi un creixement intel·ligent, sostenible i integrador. Així, Lavola ha realitzat un estudi sobre la ciutat de Madrid que ha permès identificar la potencialitat de l’Ajuntament de Madrid per liderar i fomentar el desenvolupament dels principis de l’economia circular conjuntament amb les empreses i el teixit empresarial de la ciutat. Aquesta iniciativa pretén crear un marc de participació publicoprivada destinat a recolzar el canvi cap a una economia eficient en l’ús dels recursos i de baixa emissió de carboni.

La transició cap a l’economia circular es presenta com una alternativa lògica i viable per corregir els problemes de l’economia lineal, tal com reconeix, entre d’altres, la Comissió Europea en el seu pla d’acció per a l’economia circular.

Aquest nou model implica preservar i mantenir el valor dels productes i materials el major temps possible al mercat, per reduir així el consum de recursos i contribuir a la sostenibilitat del procés productiu. En aquesta transició, les empreses juguen un paper clau ja que es requereix de la cooperació de tots els elements de la cadena de valor.

Conscients d’aquest gran repte i, al mateix temps, de l’oportunitat que suposa, a través d’aquest estudi Lavola ha contribuït a assentar les bases d’un pla d’acció per a l’aplicació dels principis de l’economia circular en el marc del Foro de Empresas por Madrid.