suara marçEl projecte Barcelona Cooperativa ha incorporat Suara entre les empreses d’iniciativa social de la ciutat. Es tracta d’una iniciativa de l’àrea de Treball, Economia i Planificació Estratègica de l’Ajuntament de Barcelona. En el marc d’aquesta iniciativa podreu conèixer més a fons què és Suara, què fa i com ho fa, amb el suport d’un vídeo produït per l’Ajuntament de Barcelona arran de la visita a Suara del primer tinent d’alcaldia, Gerardo Pisarello.

Barcelona Cooperativa neix per donar suport a totes les iniciatives d’economia social i solidària de la ciutat. Perquè fan possible la gestió democràtica i participativa en l’economia i l’empresa. Perquè són iniciatives pensades al servei de les persones. Perquè estan compromeses amb la comunitat i contribueixen a millorar la societat, ja que creen ocupació, presten serveis, estan vinculades al territori i col·laboren amb els moviments socials transformadors. Perquè a Barcelona volem ser una ciutat millor.

A Barcelona existeixen 4.800 iniciatives d’economia cooperativa, social i solidària, que generen, aproximadament, el 8% de l’ocupació a la ciutat. La seva recerca del bé comú, el seu funcionament democràtic, i la contribució a la creació i distribució equitativa de la riquesa representen un benefici comunitari important al territori. Amb l’objectiu de destacar aquestes maneres plurals de fer economia que hi ha a la ciutat, el primer tinent d’alcaldia, Gerardo Pisarello, visita empreses i entitats cooperatives i socials de Barcelona. Aquest espai vol donar a conèixer a la ciutadania els aspectes diferenciadors de cada entitat i empresa i ajudar a consolidar una economia al servei de les persones.