blanquernaLa Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL posa en marxa per al curs 2017-2018 el nou Grau en Gestió Esportivaamb l’objectiu de formar professionals amb els coneixements necessaris per gestionar organitzacions esportives. Blanquerna-URL és l’única universitat catalana que imparteix aquest Grau.

Aquesta titulació, segons els professors Sixte Abadia i Marta Moragas, que han treballat en la memòria del nou Grau, “s’ha dissenyat per donar una resposta de qualitat a l’exigència creixent del sector esportiu de professionals capacitats específicament per a la gestió d’equipaments, organitzacions i projectes de qualsevol índole, fruit de l’àmplia penetració i arrelament de l’esport en la nostra societat”. Els graduats podran, doncs, exercir correctament en llocs de direcció tècnica i de coordinació en una organització esportiva i adquirir, a més, una sèrie de nocions bàsiques sobre la creació d’empreses de serveis esportius, com una forma d’autoocupació, i sobre la seva direcció i gestió.

Binomi esport-Barcelona

La iniciativa s’ha pres, segons els professors Abadia i Moragas, a partir de la creixent importància de l’esport en les societats avançades, un sector que a Catalunya genera feina a 90.000 persones i compta amb més de 16.000 entitats esportives. “La formació específica i profunda en gestió esportiva és, per tant, cada cop més necessària , i molt més en una ciutat íntimament lligada a l’esport com Barcelona, que va acollir els Jocs Olímpics de 1992 i que va generar el model de gestió conegut com a model Barcelona”. Aquest binomi esport-Barcelona s’evidencia en diverses xifres: el sector esportiu d’aquesta ciutat mou més de 2.000 milions d’euros l’any, dóna feina a prop de 28.000 persones i facilita que, per exemple, 785.000 barcelonins/es practiquin esport, d’acord amb l’“Estudi sobre l’impacte de l’esport a Barcelona: indicadors econòmics, laborals i socials” A més, Barcelona s’ha convertit en una de les ciutats millor posicionades a nivell esportiu: el 2016 va ocupar la quarta posició en l’Sports City Index pel nombre d’esdeveniments esportius celebrats, l’equipament existent i el percentatge de participació de la ciutadania.

Tot i que a Espanya només hi ha una oferta de grau similar, en el context europeu existeixen nombrosos exemples de títols de grau (bachelor’s degree) centrats en l’àmbit de la gestió esportiva. El Regne Unit i Alemanya són els països amb més tradició en aquest àmbit a Europa, i els EUA a nivell mundial.

Un grau amb un potencial ocupacional

D’altra banda, s’ha detectat que es tracta d’un àmbit amb un considerable potencial ocupacional: prop d’un 30% dels professionals de l’esport desenvolupen funcions de direcció, en els congressos professionals i publicacions es fa referència constants a la necessitat de formació de gestors de l’esport i hi ha un augment d’associacions professionals de la gestió esportiva.

La Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL compta amb una àmplia experiència en la formació en l’àmbit esportiu. Des del curs 2001-2002 Blanquerna Esport ofereix el Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE) . També imparteix dos màsters universitaris: Entrenament Esportiu, Activitat Física i Salut i Gestió d’Organitzacions i Projectes Esportius (Sport Management).

El pla d’estudis d’aquest grau, que s’ha acabat de definir a través d’una sèrie d’entrevistes amb deu professionals del sector, està enfocat en diferents àrees temàtiques com ara els coneixements relatius al funcionament, gestió i control de les diferents àrees de l’empresa (màrqueting, comptabilitat, finances, recursos humans, economia, dret, sociologia, estadística, etc.), els coneixements relatius a les tasques que es desenvolupen dins de les organitzacions esportives (emprenedoria, consultoria esportiva, assessorament empresarial, gestió d’empreses i equipaments esportius, gestió d’esdeveniments esportius i turisticoesportius, etc.) i els coneixements relatius al sistema esportiu.

Els graduats podran accedir, doncs, a sortides professionals en tots aquests àmbits i desenvolupar ocupacions típiques relacionades amb la gestió esportiva, com ara les citades en el projecte AEHESIS de 2005: Municipal Sport Director, Sport Manager, Project Manager, Event Manager, Managing Director, Sport Consultant, Researcher, Sport Marketing Director, Sales Manager i Sport Club Manager, entre d’altres.

Alt nivell d’internacionalització

Es tracta d’un grau dissenyat amb un alt nivell d’internacionalització, de manera que comptarà amb la presència de professorat i alumnat estranger i es fomentarà la mobilitat dels estudiants a través dels programes existents i els convenis signats amb centres universitaris internacionals. D’altra banda, hi haurà 30 crèdits en anglès a segon, tercer i quart. A més, amb l’objectiu de donar una visió interdisciplinària a la titulació, el grau també comptarà amb la col·laboració de tres centres universitaris de la Universitat Ramon Llull (URL)IQS School of Management, la Facultat de Turisme i Direcció Hotelera Sant Ignasi i la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna-URL. Fins a 60 crèdits seran impartits pel professorat d’aquestes tres institucions.

Els estudiants també podran accedir a un ampli programa de pràctiques amb una xarxa d’empreses i institucions consolidades, i a un professorat heterogeni i divers format per acadèmics i professionals en actiu.