abacus marçLes propostes d’e-Reuse i Sharing Academy han estat escollides com a guanyadores del concurs d’economia col·laborativa, que es va llançar el passat mes de setembre, d’entre un total de 22 propostes per implementar al llarg del 2017. Aquests projectes conjunts s’alineen amb l’objectiu de facilitar que la comunitat de socis d’Abacus cooperativa participi activament en projectes d’economia col·laborativa i trobi espais que afavoreixin l’intercanvi i l’aplicació de les seves capacitats. Abacus hi invertirà al voltant de 50.000 euros al llarg d’aquest 2017 per la posada en marxa dels projectes.

El projecte de reutilització d’equips informàtics és una proposta d’economia circular i col·laborativa que recupera dispositius digitals i els posa a disposició de les escoles en el marc de la iniciativa e-Reuse. Els dispositius es revisen i reparen garantint un correcte funcionament, a més de donar un correcte tractament mediambiental i un tractament confidencial de la informació a les persones i empreses que han lliurat el seu equip a Abacus. Els aparells disposaran de traçabilitat fins al seu reciclatge final. Abacus aportarà la seva capacitat logística per a la recollida i la seva xarxa de distribució i relació amb les escoles per al seu ús final. Els socis de la cooperativa que donin una nova vida als seus equips informàtics rebran, per part de la cooperativa, una gratificació en Àbacs. La iniciativa també estarà oberta a empreses que hi vulguin participar.

En el segon projecte, Abacus aporta la relació de confiança amb els socis i clients per oferir, a través de la plataforma Sharing Academy, classes particulars a Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, posant a disposició de pares i mares d’alumnes d’aquestes etapes educatives els millors universitaris de la plataforma. El funcionament a través d’aquesta plataforma és senzill i es tracta d’una passarel·la segura, on els professors fixen preu, horari i disponibilitat i on els pares i mares dels alumnes poden fer el pagament de les classes. Amb la posada en marxa d’aquest projecte, Abacus afavoreix la incorporació a la plataforma del important col·lectiu de professors i d’alumnes universitaris, socis de la cooperativa, per oferir classes particulars.

Abacus garanteix a pares i alumnes que tots els professors particulars inscrits han passat una sèrie de filtres de qualitat i seguretat, com el Certificat d’Antecedents Penals. Aquesta proposta iniciarà la seva activitat enguany amb una prova pilot a la ciutat de Barcelona. A més, la cooperativa premiarà amb Àbacs als pares i mares d’alumnes i als professors un cop impartida cada classe.

A banda d’aquests projectes conjunts, la cooperativa està analitzant col·laboracions puntuals amb altres projectes participants en el concurs, atenent al seu impacte en la dinamització econòmica de proximitat o la mobilitat sostenible, entre d’altres.

El principal objectiu d’Abacus amb aquestes dues iniciatives és afegir valor social i econòmic a la relació entre Abacus i els seus socis i clients, per consolidar la relació de confiança amb noves experiències participatives i de servei en dos àmbits propis de la cooperativa, l’educació i la cooperació, sota els principis del consum responsable i de la sostenibilitat.

Abacus cooperativa i el compromís amb l’economia col·laborativa

El llançament d’aquest concurs per part d’Abacus ha estat una experiència pionera a tot l’Estat i una de les primeres a Europa, en les que una empresa cooperativa aposta per aquest tipus de projectes d’economia col·laborativa.

El potencial dels projectes cooperatius per a Abacus és doble: d’una banda, contribueix a impulsar el rol participatiu dels socis en la cooperativa, aportant valor a la seva condició de membres i afavorint noves maneres de compartir i consumir; de l’altra, els projectes seleccionats aporten respostes a les necessitats que els socis han expressat a través de la relació entre ells i amb la cooperativa, obrint noves oportunitats d’activitats econòmiques i d’intercanvi per a tots ells.