age16El passat dijous 26 de gener la Comunitat Minera Olesana va celebrar la seva Assemblea General Extraordinària amb punts rellevants per al present i futur de la cooperativa.

En primer lloc, l’Assemblea va aprovar per unanimitat la presentació dels socis, Sr. Arseni Martells Segura i el Sr. Manel Gironès Lacort, com a Interventors d’Actes.

A continuació es van repassar els resultats de la darrera Assemblea, on es van realitzar les eleccions per la renovació de sis membres del Consell Rector i de cinc membres del Comitè de Recursos, el passat mes d’octubre. També es van exposar els principals punts econòmics com l’estudi de tarifes i preus de serveis de l’exercici 2017, les aportacions de l’any actual, valor del títol, pressupost de 2017 i balanç social de 2016.

Posteriorment es va fer la proposta del Consell de Consumidors de la cooperativa, un dels punts més destacats de l’Assemblea juntament amb el següent, la proposta d’adaptació dels Estatuts Socials a la nova Llei de Cooperatives (12/2015 de 9 juliol).

Un cop fetes les exposicions per part del Consell Rector i del torn de suggeriments, precs i preguntes dels socis i sòcies es va procedir a les votacions.

L’Assemblea va finalitzar amb el lliurament dels diplomes ‘Títol Soci d’Honor’ a socis i sòcies de la CMO pels seus valors cooperatius i la seva aportació a l’entitat, i l’entrega d’una placa de reconeixement al Sr. Francisco Ruiz Soldado pels 33 anys de vida professional, en motiu de la seva jubilació.