joan-arevalo-592El passat 3 de novembre es va reunir el Consell Rector de la Comunitat Minera Olesana per decidir el nom del president de la CMO per al proper mandat. Un cop celebrades les eleccions de la passada Assemblea General Extraordinària, i reelegides i nomenades totes les vacants del Consell Rector, només mancava saber la figura del president per als propers cinc anys.

Joan Arévalo, president de la CMO durant el darrer mandat, va obtenir novament la confiança del Consell per continuar amb el projecte de la cooperativa.

Arévalo i el Consell Rector ja van assenyalar durant la darrera Assemblea les línies de treball si seguien al capdavant de la gestió de la CMO. Com en els darrers anys, la cooperativa vol donar continuitat als projectes aprovats en les darreres assemblees. Entre les principals línies d’actuació es troben l’elaboració d’un Pla Estratègic de Gestió anual per fer evolucionar la cooperativa cap al futur; l’adaptació dels Estatus de l’entitat amb la finalitat de preparar-los per a les necessitats del futur; crear un Consell de Socis Consumidors per afavorir la comunicació i participació; o remodelar l’actual organigrama per millorar la governança i el control de l’entitat.

Pel que fa al servei principal de la Comunitat, l’abastament d’aigua, la CMO continuarà la millora dels processos de potabilització i subministrament per garantir la millor qualitat amb un consum energètic el més eficaç possible, desenvolupant el projecte “Aigua Segle XXI” per assegurar una millor sostenibilitat dels recursos hídrics locals.

La CMO també ampliarà la seva participació en el territori exposant el seu model de gestió, oferint serveis com els de la plataforma Aigua.coop o buscant noves aliances i col·laboracions al sector cooperatiu.