img-proj-col-v2Abacus cooperativa ha llançat una convocatòria oberta per a seleccionar iniciatives d’economia col·laborativa i implementar-les entre els socis de la cooperativa o integrar-les com a nous serveis de la cooperativa.

Les propostes s’han de basar en un dels quatre eixos de l’activitat i els valors d’Abacus:

• Contribuir a promoure el desenvolupament personal, educatiu i cultural de manera col·laborativa, responsable i sostenible.
• Dinamitzar la participació dels 800.000 socis de la cooperativa.
• Aprofitar el valor afegit que suposa disposar de 45 establiments oberts al territori, com a espais de trobada i intercanvi social.
• Posar en valor els Àbacs com a “moneda” d’intercanvi fora de l’activitat comercial d’Abacus.

Abacus Seleccionarà fins a cinc projectes per a implementar-los el 2017

Abacus cooperativa tancarà la recepció de propostes el 3 de novembre i en seleccionarà a cinc de les presentades. Després d’unes reunions de treball amb els impulsors dels cinc projectes finalistes es decidiran quines són les iniciatives que Abacus durà a terme al llarg de l’any 2017. La comunicació dels finalistes seleccionats es farà a mitjans del mes de desembre. Prèviament, els dies 26 i 27 d’octubre, en el marc del Ouishare Fest que se celebrarà a Barcelona, Abacus realitzarà unes sessions d’intercanvi d’idees amb els impulsors de projectes que participin en la convocatòria.

Aquesta experiència és pionera a tot l’Estat i una de les primeres a Europa en les que una empresa cooperativa aposta per projectes d’economia col·laborativa. Abacus cooperativa ofereix als projectes seleccionats uns elements estratègics que afavoreixen l’èxit de la iniciativa com són la capacitat d’accedir a una comunitat de més de 800.000 socis de consum, la disponibilitat d’una xarxa de 45 establiments com a punt de contacte per a dur a terme activitats i, principalment, l’estreta relació de confiança d’Abacus amb aquesta comunitat de socis i clients i les seves famílies.

Abacus participarà en el Ouishare Fest Barcelona per debatre propostes amb els seus autors

Pel llançament i desenvolupament d’aquest projecte Abacus cooperativa compta amb la col·laboració de Ouishare, la plataforma de coneixement i desenvolupament de projectes d’economia col·laborativa, i de la consultora Ideas for Change. Aquestes col·laboracions afavoriran que la proposta d’Abacus arribi a l’ecosistema de l’economia col·laborativa de tot l’Estat.

L’aposta per l’economia col·laborativa, amb el seu potencial transformador, juga un doble paper per a Abacus. D’una banda, contribueix a impulsar el rol participatiu dels socis en la cooperativa, aportant valor a la seva condició de membres i afavorint noves maneres de compartir i consumir. De l’altra, els projectes seleccionats aportaran respostes a les necessitats que els socis expressin, a través de la relació entre ells i amb la cooperativa, obrint noves oportunitats d’activitats econòmiques i d’intercanvi per a tots ells.

La posada en marxa dels projectes d’economia col·laborativa permetran incidir en quatre aspectes claus en l’estratègia de futur d’Abacus: la redefinició del paper dels socis i consumidors a partir de la participació i l’empoderament; el canvi tecnològic necessari per assolir l’èxit de les propostes, el canvi de la funció d’intermediació i distribució cap a noves experiències de consum, i la voluntat de compartir coneixement.

L’economia col·laborativa és clau en l’estratègia de creixement econòmic i social i en l’impuls de la innovació a la cooperativa

Una altra de les raons per les quals Abacus aposta per iniciatives d’economia col·laborativa és pel convenciment què des del cooperativisme es pot contribuir millor a socialitzar els beneficis, econòmics i socials, d’aquestes propostes. Abacus, com a projecte de propietat compartida que és, vol que els resultats econòmics de les propostes d’economia col·laborativa que impulsi reverteixin en els membres de la cooperativa i en l’ampliació dels seus objectius socials. Aquesta és una important diferència respecte a altres projectes d’economia col·laborativa de tipus global.

Un dels corrents més interessants entre els models d’economia col·laborativa s’empara en la interacció dels usuaris amb “monedes virtuals”, basada en la confiança que genera la plataforma. Per Abacus aquest tipus de projectes poden ser una oportunitat perquè la seva moneda virtual, l’Àbac, pugui participar en la transacció de béns i serveis més enllà dels establiments Abacus o, per exemple, convertir-se en una eina vàlida per accions socials i solidàries.

Més informació.