Cs3LtnBWcAAIa2eEl president de Grup Clade, David Cos, ha participat aquest dimecres 21 de setembre a la ponència “Concerts de serveis públics bàsics prestats per entitats de l’economia social”, en el marc de la 5a trobada Universitat Cooperativisme, que organitza FECOMA . Aquest any ha tingut lloc al Campus de Vicálvaro de la Universidad Rey Juan Carlos sota el títol “L’economia de les Persones”.

David Cos ha exposat les virtuts de gestionar els serveis públics bàsics des d’organitzacions vinculades a l’economia social, en conret, des del cooperativisme, com a model referent de la gestió participativa. El President de Clade ha explicat que només les cooperatives poden combinar en un mateix espectre els objectius de valor econòmic, propi de les societats mercantils, i els de valor social que ha d’anar prenent una creixent importància a la societat del futur.

De fet, alguns membres de Clade són exemples clars d’aquest posicionament. És el cas de Comunitat Minera Olesana, dedicada al subministrament d’aigua a les llars i empreses d’Olesa de Montserrat. La seva gestió permet situar el preu de l’aigua quasi un 60% per sota dels preus de la resta de municipis veïns, tot i que bona part d’ells comparteixen punts de subministrament.

Un altre exemple del grup és l’Orquestra Simfònica del Vallès, que situa en els 6.800 euros de subvenció pública versus les subvencions de més de 63.000 euros per concert que es destinen de mitjana a la resta d’orquestres simfòniques espanyoles, totes elles de titularitat pública.

El President de Clade ha reclamat un canvi en els models de valoració de les adjudicacions de concessions, argumentant que caldria donar un creixent pes a les valoracions tècniques per davant de les econòmiques. Cos ha afirmat: “No és lògic que cooperatives que han vingut prestant serveis de màxima qualitat al llarg de més de 30 anys, com és el cas de la cooperativa La Pau en la gestió del transport d’emergències, se situés al límit de quedar fora de l’adjudicació del servei pel fet que una societat multinacional guanyes el concurs incidint en una rebaixa molt important del preu; una rebaixa que es fonamentava en l’aplicació d’una reducció dels salaris dels empleats que presten aquest servei”.

El President de Clade ha plantejat que la crisi econòmica ha deixat una elevada discriminació social, que es traspua en les taxes d’atur de més del 60% entre els joves de 16 a 19 anys i de més del 40% en el tram de 20 a 24 anys; o també en l’increment de més d’un 5% de les persones que actualment tenen uns ingressos inferiors als 12.000 euros, fins a arribar a representar un 25,6% del total. Un grau de discriminació social que difícilment es podrà corregir amb els baixos ritmes de creixement de l’activitat econòmica que es preveuen a futur o amb una poc realista recuperació de l’estat del benestar. Per David Cos, la sortida de l’actual crisi social passa necessàriament per un nou model de gestió més fonamentat en la participació dels municipis i de la societat, prenent el fil argumental que ha vingut exposant el Catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona, Joan Subirats.