portaventura-485x278

La visió estratègica de PortAventura World de la responsabilitat corporativa queda recollida en una infografia dissenyada per Lavola, qui també ha treballat en els darrers dos informes de RC de la companyia.

La política RC de PortAventura World no només es basa en iniciatives que creen valor pels seus grups d’interès, sinó que integra els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Organització de les Nacions Unides (ONU). En aquest sentit, l’empresa és impulsora del turisme sostenible de l’Organizació Mundial del Turisme i, des de 2008, està adherida al Pacte Mundial de les Nacions Unides (UN Global Compact).

En els seus 20 anys de trajectòria, PortAventura World ha passat de ser un parc temàtic a un resort internacional. Aquesta evolució es basa, sobretot, en la seva constant innovació, acompanyada d’una visió estratègica de la responsabilitat corporativa (RC), orientada a impulsar un model de negoci sostenible a llarg termini.