Plot Dia Internacional Coop_300px

Coincidint amb el Dia Internacional de les Cooperatives que celebrem aquest 2 de juliol, Comunitat Minera Olesana ha volgut oferir al sector cooperatiu un nou espai a la xarxa amb el llançament del portal Aigua.Coop.

Aigua.Coop neix amb la voluntat de reflexionar i informar sobre la gestió de l’aigua des del cooperativisme i l’economia social com a model de consum alternatiu i al servei del ciutadà.

La iniciativa pretén ésser un referent i punt de trobada per als emprenedors de l’economia social, plataformes i col·lectius de la societat civil que lluiten per una gestió pública, no mercantil i democràtica de l’abastament de l’aigua.

Per començar, Aigua.coop ha compartit amb tots vosaltres una infografia sobre l’aigua amb dades interessants relatives al preu de l’aigua a Catalunya i els models de gestió del servei integral de subministrament d’aigua.

El portal comptarà amb informació actualitzada sobre el sector i opinions d’experts en gestió, economia social, cooperativisme, medi ambient o sostenibilitat, entre d’altres temes.

L’espai resta a disposició dels col·lectius que busquin informació sobre com constituir una Cooperativa per a autogestionar l’abastament d’aigua municipal. A més, totes les gestions administratives i tècniques que són necessàries estaran disponibles per a la seva consulta.

Aigua.Coop vol exposar i reflexionar sobre els canvis del sector, evidenciant les diferències substancials, econòmiques i socials, existents entre els models que cada municipi pot adoptar.

Des de la plataforma s’oferirà tot el suport tècnic, administratiu i jurídic a aquells col·lectius, emprenedors i Ajuntaments que estiguin interessats a adoptar el sistema Cooperatiu per gestionar l’abastament integral de l’aigua municipal.

Aigua.Coop ja disposa de perfils a les xarxes socials com FacebookTwitter y Instagram,  on hi publicarà les principals novetats i continguts del portal.