Clade Grup logo-2c Grup Clade va tancar el 2015 amb un total de 5.425 llocs de treball. La xifra representa un increment del 4,7% respecte l’any anterior.

D’altra banda, Grup Clade va acabar el 2015 amb 1.639 socis treballadors, el que suposa un augment del 6,9%.

Gairebé totes les empreses del grup han mostrat una tendència positiva en creació d’ocupació. Suara Cooperativa és la que la concentra el gruix d’ocupació més important, amb 3.414 persones empleades. Igualment, també és la cooperativa que ha creat més llocs de treball durant el 2015 amb un total de 166.

Abacus Cooperativa, amb 794 llocs de treball, i Fundació Blanquerna, amb 689, són les següents empreses per volum d’ocupació dins del grup. Les dues empreses han tancat el 2015 amb una evolució positiva, amb 52 i 23 llocs de treball, respectivament.

El president del grup, David Cos, ha destacat que el 2015 ha estat “un any de consolidació de l’ocupació dins del Grup Clade, que s’afegeix a la bona dinàmica observada en resultats i facturació”.