rse-cladeAquest divendres 27 de maig Clade va organitzar una sessió de la comissió de RSC del grup centrada en el Balanç Social. A la comissió hi van assistir, a banda de les empreses membres del grup, altres entitats i empreses convidades com: SCIAS-Assistència Sanitària, Sinergrup i Previsora General. La sessió va anar a càrrec del catedràtic José Luis Retolaza, de la Deusto Business School.

Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat del País Basc/EHU i màster en finances avançades per la mateixa universitat, el catedràtic és expert en tècniques estadístiques per la UNED i llicenciat en Filosofia i Psicologia (clínica i industrial). Actualment és president de l’European Business EthicsNetwork, Director General de GEAccounting (Global Economic Accounting) i Vicepresident de la Asociació Aurkilan (Promoció de l’Economia Social i Solidària).

La sessió va tractar quatre temàtiques: el concepte de comptabilitat social, el model subjacent d’anàlisi com a model polièdric, el procés metodològic de la comptabilitat social i el mecanisme de validació de la metodologia.

La tendència general és que les empreses mercantils es focalitzin en destacar el valor econòmic de la seva activitat, reflectida en la presentació dels seus comptes anuals, mentre que les empreses socials se centren en destacar el valor social de les seves activitats.
Grup Clade vol fer una clara aposta per la presentació dels seus comptes des de la vessant del Balanç Social, entesa com la integració del valor econòmic que reflecteixen els seus comptes anuals, amb la incorporació del valor social aportat amb les seves actuacions.

El grup entén que aquesta visió permet anar més enllà en la interpretació dels objectius de la Responsabilitat Social. Com deia José Luis Retolaza a la sessió “l’RSE són només crosses; el repte real és aconseguir la centralitat del valor social com a leitmotiv de les empreses i les organitzacions”.

La Comissió d’RSC té previst seguir treballant en aquesta línia d’acord amb la seva vocació de millora dels resultats econòmics com a base de la seva competitivitat i continuïtat en el mercat, però alhora sense oblidar en cap moment quin és el seu impacte social, com a empreses que formen part de l’economia social.