blanquerna-url_300Blanquerna-URL és actualment la primera universitat a Catalunya que ofereix la possibilitat de fer la simultaneïtat dels graus en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE), Fisioteràpia, Nutrició Humana i Dietètica, així com CAFE i Infermeria.

L’estudiant, quan finalitza la primera carrera, obté el títol oficial que li permet inserir-se al món laboral mentre acaba de cursar la segona titulació. Aquesta és la diferència entre simultanejar estudis i la doble titulació: aquesta última té un sol pla d’estudis que es va cursant al llarg de 5 o 6 anys acadèmics i, fins que no acaba tot l’itinerari, no obté la titulació oficial.

La simultaneïtat d’estudis que ofereix Blanquerna-URL proposa una formació més completa ja que es desenvolupa una major capacitat per resoldre aspectes de l’entorn professional des d’una perspectiva més crítica i creativa. El fet de cursar dos graus de forma simultània també multiplica les opcions de sortides laborals quan es finalitzen els estudis per l’adquisició de coneixements i habilitats en dues àrees diferents però alhora relacionades.

Una característica de la simultaneïtat que s’ofereix és que aquesta no es comença a primer curs sinó que l’estudiant inicia un grau (que cursarà segons el pla d’estudis establert en 4 anys acadèmics) i, a partir del segon o del tercer any (en funció del grau escollit), pot començar a cursar la segona titulació de forma simultània, amb un itinerari d’assignatures adaptat i amb el reconeixement corresponent de crèdits.

En el cas de Blanquerna-URL, els grans àmbits que es poden combinar són: Salut (amb els Graus en Infermeria, Fisioteràpia, Nutrició Humana i Dietètica, i Farmàcia) i Activitat Física (Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport -CAFE- ).

Segones titulacions

D’altra banda, Blanquerna-URL ofereix també la possibilitat de cursar una segona titulació, com en el cas dels graus en Comunicació Audiovisual, Periodime i Comunicació Corporativa, Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting. Això vol dir que una vegada obtingut el títol d’un grau es pot cursar, en un any més, una segona titulació. També es pot fer en el cas d’Educació Infantil i Educació Primària. En el grau en Relacions Internacionals es pot fer en dos anys qualsevol dels tres graus en Comunicació.

Els graus que es poden cursar simultàniament:

  • CAFE + Nutrició
  • CAFE + Fisioteràpia
  • CAFE + Infermeria
  • Fisioteràpia + Nutrició
  • Fisioteràpia + Infermeria
  • Nutrició + Fisioteràpia
  • Nutrició + Infermeria
  • Farmàcia (Blanquerna-IQS) + Nutrició
  • Infermeria + Fisioteràpia
  • Infermeria + Nutrició