Suara_imaginesocialSuara Cooperativa participarà durant el mes de maig al programa Imagine mSocial 2016. Es tracta d’un espai de creativitat per demostrar la necessitat i la viabilitat de projectes tecnològics que afavoreixin la inclusió. Es proposa aconseguir, en un sol mes, el prototipatge i validació de productes tecnològics que aportin solucions a alguns dels reptes socials més urgents. Suara hi aportarà una persona amb perfil de ‘dreamer’ per treballar en el repte de l’atenció domiciliària a persones dependents.

La tecnologia digital pot apoderar, millorar la inclusió social i la qualitat de vida de les persones, en especial dels col·lectius vulnerables, o en risc d’exclusió social, promovent la seva igualtat d’oportunitats i el dret a una vida independent.

Serà gestionat per les organitzacions Imagine i mSocial, comptant amb la col·laboració d’empreses tecnològiques i socials, del tercer sector d’acció social, administracions públiques i centres de recerca.

Quatre equips multidisciplinaris formats cadascun per tres dreamers produiran, al llarg de quatre intenses setmanes, productes tecnològics que aportaran solucions aplicables als reptes socials més urgents.