lavola-ecoedificiL’Ecoedifici de Lavola ha renovat la certificació LEED GOLD, reafirmant el compromís de l’empresa amb el medi ambient.

L’edifici, seu de Lavola a Manlleu, es va construir el 2005 a partir d’un disseny que permet l’ús eficient dels recursos naturals i seguint estrictes criteris d‘edificació sostenible. Aquest fet el va portar, el desembre del 2010, a convertir-se en el primer edifici d’Espanya a obtenir la certificació LEED GOLD.

La revalidació ha estat possible gràcies, principalment, a les mesures d’eficiència energètica aplicades en els darrers 5 anys, com la monitorització de consums de l’edifici. A més d’accions encaminades a reduir els consums energètics, s’apliquen altres mesures com la compra de productes verds i la gestió de residus, pel que es compta sempre amb la implicació dels treballadors.

El LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) és un sistema de certificació d’edificis desenvolupat als EUA i que paulatinament s’ha implantat en altres països; valora diferents aspectes relacionats amb la implantació de l’edifici a la parcel·la, l’eficiència en l’ús de l’aigua i l’energia, la selecció dels materials constructius i la gestió dels residus, la qualitat de l’aire interior o la incorporació de criteris d’innovació. L’objectiu final és aconseguir que els edificis incorporin instal·lacions més eficients, que minimitzin els impactes sobre els ecosistemes existents, que utilitzin racionalment els recursos.