suara-pis-penitenciariSuara Cooperativa va participar de forma activa a la sessió d’investigació “La reinserció de les persones empresonades”, celebrada a Barcelona el dia 1 de març a càrrec del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia de la Generalitat. El coordinador del pis de reinserció de Figueres gestionats per Suara, Sergi Fortià, hi va presentar l’experiència del treball quotidià amb persones que surten de la presó.

Aquest projecte, subvencionat pel Departament de Justícia, permet promoure l’adquisició d’hàbits d’autonomia personal per orientar la reinserció de les persones ateses, oferint-los un espai d’acollida per gaudir dels permisos penitenciaris i acompanyant-los per complir un Programa Individual de Tractament. S’adreça especialment a persones adultes, sense recursos econòmics ni suport familiar.

Es tracta de persones internes que requereixen d’un domicili per accedir als permisos penitenciaris (en 2n i 3r grau) i interns que es beneficiïn de la llibertat condicional, provisional o definitiva. El projecte és possible gràcies a una coordinació molt estreta de tots els agents socials implicats.