2016_03_projects_clima-485x278--El Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA), a través del Fons de Carboni per a una Economia Sostenible (FES-CO2), ha obert la convocatòria de Projectes Clima 2016, amb una dotació pressupostària de 20 milions d’euros.

A través d’aquest mecanisme, el Ministeri paga als impulsors de projectes que redueixin les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle 9,7 euros per cada tona reduïda durant els 4 anys de durada dels projectes prèviament seleccionats.

Com a empresa pionera i referent en el sector ambiental, i després de l’atorgament de 3 projectes programàtics de la convocatòria anterior, us animem a adherir-vos a un dels nostres projectes en aquesta convocatòria 2016:

-Instal·lació de district heatings alimentats per biomassa.

-Instal·lacions de calderes de biomassa en substitució de combustibles fòssils.

-Substitució de gasos refrigerants HFC’S per altres de menor potencial d’escalfament, en instal·lacions industrials i en superfícies de supermercats i hipermercats.

Des de Lavola ens oferim a ajudar-vos a presentar el vostre projecte a la convocatòria de Projectes Clima 2016. Us ajudem sense cap cost inicial (aquest va supeditat a l’atorgament del projecte) tant amb el tràmit de presentació del projecte com en el seguiment d’aquest, en cas que sigui acceptat, perquè obtingueu un finançament addicional per a la inversió que realitzeu en actuacions de substitució o instal·lació de nous equips.

En cas que tingueu previst dur a terme altres projectes que permetin la reducció d’emissions de GEH i no siguin d’aquestes dues tipologies, Lavola també us pot assessorar.

Animeu-vos, el termini per presentar les propostes finalitza el 15 de maig de 2016.

Més informació sobre els Projectes Clima 2016.