Foto Plana de Vic 1Plana de Vic ha participat en un projecte de consumidor, acompanyats per Creacció, agència d’emprenedoria, innovació i coneixement,vinculada a l’Ajuntaments de Vic i a altres d’Osona, a la Universitat de Vic, i associacions empresarials d’Osona. El projecte es diu Crealiment, i és un living lab agroalimentari. És a dir, ha transformat per unes hores a botiga de Plana de Vic en un laboratori experimental de creació d’idees amb consumidors reals.

L’experiència perseguia un doble objectiu. D’una banda, comprendre i dibuixar un mapa de què vol i quins aspectes són claus per al consumidor de Plana de Vic. I l’altre és actuar redefinint, revisant i reduint la distància que es detecti entre què es vol ser i com un és percebut pel consumidor.

Com a metodologia s’han emprat dinàmiques de grup de cocreació, és a dir, 4 focus grup en viu als propis establiments per fer un entorn com més real millor i poder extreure el màxim profit dels participants sense distraccions.

Els aprenentatges més significatius dels consumidors es poden resumir en dos grans temes. Un referent al missatge, la identificació de l’origen ramader i el fet de ser cooperativa, que caldria fer-ho saber de manera més clara. El consumidor considera que falta reforçar encara més la qualitat que aporta la gestió integral de tot el procés productiu des del ramader, la sala d’elaboració, fins a la botiga, i que cal recalcar més el fet d’estar constituït com a Cooperativa i vetllar per un col·lectiu de socis que són agroramaders, que cuiden i treballen el territori per oferir els seus productes d’alta qualitat a un preu sense intermediaris.

L’altre aspecte fa referència a l’experiència de compra de la botiga. El client percep poc que es compra al productor un aliment de qualitat, i que amb aquesta compra cuida la seva salut i la seva terra.

Manca demostrar l’autenticitat de la cooperativa a les botigues, persones, terra, artesania i salut. El clima de la botiga és massa fred, i l’assortiment que s’hi pot trobar es podria optimitzar. Hi ha productes que no s’esperen trobar en aquestes botigues i manca algun producte més d’especialista de carn.

Gràcies a aquests inputs i molts més recollits en un informe complet, aquesta experiència servirà a l’hora de prendre decisions del projecte, ja que permet tenir enfocats alguns punts de millora amb l’objectiu de potenciar l’experiència de compra del consumidor i, així, aconseguir una compra satisfactòria als establiments de Plana de Vic.