2015-12-stand-bcnL’Ajuntament de Barcelona ha estat present a la fira Smart City Expo World Congress amb un estand ecodissenyat per Lavola, que mostra el seu compromís per la sostenibilitat.

El disseny de l’estand ha incorporat criteris d’ecodisseny i eficiència energètica utilitzant materials biodegradables o de baix impacte ambiental, neutre en emissions de carboni i adoptant l’estratègia “residu zero”.

El resultat finals és un estand amb materials que es reutilitzaran en d’altres llocs com per exemple el cautxú reciclat en parcs infantils, les plantes crasses que es replantaran en parcs i jardins, i estructures de fusta certificada fàcilment muntables i desmuntables que poden ser reutilitzats en d’altres espais. La il·luminació de baix consum en tot el perímetre de l’estand, de 360 m2, ha suposat un consum energètic menor respecte a un estand  convencional i, per tant, una reducció de l’impacte durant l’ús.

En concret, el disseny de l’estand ha comportat un 45% menys d’emissions de CO2, un 59% menys de consum energètic (recursos fòssils) i un 47% menys potencial de destrucció de la capa d’ozó.

El projecte és un treball  conjunt de l’Ajuntament de Barcelona i els equips de comunicació i canvi climàtic de Lavola, encarregats del disseny, el càlcul de la petjada ecològica i l’estudi dels materials proposats.